Hoe telers tijd besparen met slimme sensoren

november 08, 2017

Het 30MHz-team heeft in de afgelopen jaren een groot aantal telers in Nederland en de rest van de wereld ontmoet. We bezoeken kassen, velden en opslagfaciliteiten en horen uit eerste hand hoe ze werken, wat hun uitdagingen zijn en waar technologie een rol kan spelen in het verhogen van duurzaamheid en productiviteit. We zijn diep onder de indruk van de manier waarop telers hun bedrijf runnen en de natuur overwinnen om een groeiende bevolking van voedsel te voorzien. Dit doen zij namelijk met beperkte middelen en met slechts 24 uur in een dag.

In de land- en tuinbouw is tijd zeer kostbaar en er is een structureel tekort aan tijd. Ondanks dat de huidige agrarische sector gebaseerd is op eeuwenlange innovatie, kan informatie over gewassen en groeiomstandigheden altijd preciezer. Om de onvoorspelbare elementen van de landbouw te kunnen overwinnen zijn gedetailleerdere inzichten nodig. Die inzichten besparen op den duur veel tijd besparen en verbeteren de opbrengst.

Via slimme sensoren voorspel je groeiomstandigheden op een snelle, eenvoudige en schaalbare manier

Telers hebben nauwkeurige gereedschappen nodig die makkelijk inzetbaar zijn. We weten dit omdat we werken met toonaangevende telers en onderzoeksinstellingen over productontwikkeling, zoals Kwekerij Moors, Proeftuin Zwaagdijk en de Universiteit van Wageningen. De agrarische sector heeft data nodig die onmiddellijk een concreet verschil betekenen voor het energieverbruik, de gewaskwaliteit en de productiviteit. Dit is in een notendop de reden waarom ons sensorplatform telers de mogelijkheid biedt om ieder gewenst aantal sensoren toe te passen binnen hun kas op op hun akker.

Bespaar tijd op handmatige metingen. Het op vaste momenten registreren van gewasdata is geweldig, maar real-time monitoring van die gewassen via je smartphone, tablet of pc is beter. Plaats de draadloze sensoren op plekken die lastig te bereiken zijn en houdt bodemvocht, dauwpunt, lichtinval en nog veel meer van minuut tot minuut in de gaten. Op die manier kun je de tijd die je kwijt bent aan handmatige meet- of registratieprocessen besteden aan taken waar je anders niet aan toe komt.

Monitor alle locaties. Sensortechnologie helpt bij het nauwkeurig monitoren van lastig te bereiken gewassen en bespaart je een rit naar je locaties. Het dashboard biedt je een overzicht van alle kassen, akkers of opslagplekken over de hele wereld. Haakman Flowerbulbs gebruikt 30MHz-technologie om de temperatuur en luchtvochtigheid van hun kwekerijen in de buurt van Moskou te volgen. Vervolgens delen zij de real-time inzichten over kweekomstandigheden met collega’s over de hele wereld.

Reageer sneller. Via real-time monitoring en notificaties kunnen telers hun gewassen continu in de gaten houden. Bedrijfsmiddelen en groeiende omgevingen. Aanpasbare meldingen met aanpasbare drempels stellen landbouwers in staat zo snel mogelijk te reageren op veranderende omstandigheden, zonder de vertragingstijd van het handmatig verzamelen en analyseren van gegevens.

Grotere precisie. De temperatuur, vochtigheid en bodemvochtigheid kunnen aanzienlijk variëren in verschillende delen van een kas, akker of opslag. Als je de draadloze sensoren verspreid plaatst, krijg je inzichten die veel specifieker en gedetailleerder zijn. Dit stelt je in staat om de gewasstrategie aan te passen per bepaalde locatie en op een bepaald moment in het teeltproces.

Herken en voorkom problemen. Het hiervoor besproken voordeel van draadloze sensoren bieden ook een uitkomst als het gaat om het herkennen van problematische en mogelijk schadelijke omstandigheden. Je speelt daardoor op tijd in op deze situaties. Voorkom verbranding van gewassen, meeldauw of natslaan en optimaliseer de toevoer van voedingsstoffen en water.

Ontdek jaarlijks terugkerende trends. Naast een snelle, nauwkeurige reactie op omgevingsomstandigheden, biedt het ZENSIE dashboard klanten de mogelijkheid om gegevens diepgaand te analyseren en trends in de loop van de tijd of op verschillende seizoenen te herkennen. De data is altijd van de klanten. Jij bepaalt dus zelf of je de data exporteert, koppelt, of deelt met collega’s.

Volledige controle over je metingen

We wilden een product maken waarmee onze klanten tijd besparen. Dit is onlosmakelijk verbonden met flexibele inzetbaarheid van het systeem. Telers kunnen dit draadloze sensornetwerk op hun eigen manier en in hun eigen tempo opzetten. Je schaft dus alleen het aantal sensoren aan dat je ook echt nodig hebt in je kas of op je akker. Dit zorgt voor een snelle en efficiënte installatie waarna je meteen kunt beginnen met meten. De sensoren worden gebruiksklaar verzonden en zijn binnen enkele minuten online. Met de optie van een op zonne-energie en 3G werkende gateway, kan het sensorenplatform ook buiten ingezet worden. Alle hardware is robuust en explosie- en weerbestendig en klaar voor de omgeving waarin gewassen of bollen groeien of worden opgeslagen.

Inzichten die het verschil maken

With flexible, granular monitoring and quick deployment, farmers don’t have to wait ages to see results from data gathering. Dutch cucumber growers Van Lipzig Tuiderijen gathered actionable insights after just two days of measuring dew point: “We found out that the head temperature cooled very quickly after an unexpected rain shower. As a result, we adapted the screening strategy, so that the head temperature rose quickly to room temperature again. Now we are screening almost every night, preventing cold head problems. We think that this measurement makes it easier to monitor the root pressure. If the head does not cool too quickly relative to the root temperature, this causes less problems in cultivation.” After a week, the company saw even more opportunities for resource conservation: “We track temperature and dewpoint metrics to prevent sunscald and mycosphaerella. In fact, after the first week of sensing, we realised that our tube settings were quite good, and our cucumbers did not have excessive moisture. We also saw an opportunity to lower temperatures and save energy,” explains Cultivation manager Peter van Ninhuys.

Telers hoeven niet lang te wachten om de resultaten van de verzamelde gegevens te zien. Komkommerkwekerij Van Lipzig Tuiderijen verzamelde binnen twee dagen bruikbare inzichten over het dauwpunt: “We ontdekten dat de koptemperatuur zeer snel afkoelde na een onverwachte regenbui. Als gevolg hiervan hebben we de screeningstrategie aangepast, zodat de koptemperatuur weer snel tot kamertemperatuur steeg. Nu zijn we bijna elke avond aan het screenen en voorkomen we problemen. We denken ook dat deze meting het makkelijker maakt om de worteldruk te monitoren. Als de kop van de komkommer niet te snel afkoelt ten opzichte van de worteltemperatuur, veroorzaakt dit minder problemen bij de teelt.” Na een week zag het bedrijf nog meer mogelijkheden voor het behoud van hulpbronnen: “We volgen temperatuur- en dauwpuntmetingen om verbranding en mycosphaerella te voorkomen. In feite, na de eerste week van detectie, beseften we dat onze buisinstellingen behoorlijk goed waren en dat onze komkommers geen overmatig vocht hadden. We zagen ook een mogelijkheid om de temperatuur te verlagen en energie te besparen,” legt Teeltmanager Peter van Ninhuys uit.

Wil je weten hoe je met slimme sensoren de agrarische sector optimaal kunt benutten? Neem hieronder contact op.

Hoe kunnen slimme sensoren jouw bedrijf veranderen?
Sensordata helpen je om productiviteit en duurzaamheid te verhogen en kosten te besparen. We gaan graag met je in gesprek over welke sensoren geschikt zijn voor jouw bedrijf.

Klimaatsystemen via Klimlink koppelbaar met draadloos sensorplatform

Het is vanaf vandaag mogelijk om alle klimaatsystemen te koppelen aan het sensorplatform van 30MHz. Het Amsterdamse bedrijf dat draadloze sensoren en een bijbehorend analytisch dashboard levert gaat samenwerken met Klimlink. Klimlink is een webservice die verschillende agrarische databronnen samenbrengt. De integratie geeft telers een totaalbeeld van de ontwikkeling van hun gewassen op macro- (klimaatcomputergegevens) ...
Lees meer

Minder gewasverlies door combinatie data op macro- en microniveau

Waar je tot voor kort de data uit je klimaatsysteem en draadloze sensoren nog in aparte dashboards moest bekijken, is het nu mogelijk deze gegevens op een plek in te zien. Dit komt doordat SERCOM, een van de grootste aanbieders van klimaatcomputers, en het snel groeiende 30MHz, ontwikkelaar en leverancier van een online platform met ...
Lees meer

Deel informatie van de sensoren met derden

Wat wij zien bij onze klanten is dat data uit de fysieke wereld zorgt voor beslissingen die de  productiviteit verhoogt, productie middelen bespaart en zorgt dat alles binnen en buiten de kas gestroomlijnder kan lopen. In de landbouwsector zijn naast gegevens van klimaatcomputers uit de kas, sensorgegevens per gewas niveau misschien wel het belangrijkst voor ...
Lees meer