Dit is waarom we nog steeds zo enthousiast over VPD zijn


Gezien de recente opkomst en ontwikkelingen rondom VPD (vapour pressure deficit) vragen we onszelf af of er zoiets bestaat als een ‘nieuwe hippe variabele’ die zeer bepalend is voor telers.

We horen telers al langer praten over de relevantie van VPD en zien hoe monitoring hiervan de gewasprestaties van onze klanten beïnvloedt. Dit artikel in HortiDaily biedt een mooi overzicht van de redenen waarom deze variabele zo nuttig is voor gewasbeheer.

Zoals het artikel al aangeeft, wordt VPD “door telers gebruikt om te bepalen hoe droog de lucht is op een bepaald moment. Als de lucht te droog is, stopt de fotosynthese. Dit is om de plant tegen uitputting te beschermen.” Als er onvoldoende vocht in de lucht is, bestaat het risico dat gewassen tijdens belangrijke daglichturen de fotosynthese onderbreken. Met andere woorden, VPD stelt telers in staat optimaal te profiteren van zonlicht ten behoeve van plantproductiviteit.

Telers en onderzoekers zijn enthousiast over VPD. Maar wat is het eigenlijk?

Volgens Heidi Wolleager en Erik Runkle van Michigan State University  is VPD het verschil tussen de hoeveelheid vocht in de lucht en hoeveel vocht de lucht mogelijk zou kunnen bevatten als het verzadigd is.” Simpelgezegd “combineert VPD de effecten van zowel vochtigheid als temperatuur in één waarde; het is in feite een maat voor de droogtecapaciteit van de lucht. Dit bepaalt de mate van planttranspiratie. Dit is een essentieel proces voor de groei van de plant.”

VPD is een belangrijke maatstaf voor het handhaven van optimale plantmassa en oogst. Inzicht in de VPD helpt ook bij het voorkomen van schimmel en ziekte, en vermijdt slechte opname van voedingsstoffen zoals calcium. VPD-metingen helpen telers bij het berekenen van de waterbehoeften van gewassen en kunnen volgens onderzoekers “negatieve effecten op plantengroei waaronder verminderde fotosynthese, lager gewicht, verstikking en fysiologische problemen zoals bladkrulling of verbranding voorkomen.”

Volgens onderzoek van Michigan State is VPD bruikbaarder dan relatieve vochtigheid. Wolleager en Runkle benadrukken dat omdat VPD onafhankelijk is van temperatuur als je bijvoorbeeld plantenverdamping en waterverlies meet. Lees hier meer over hun bevindingen.

VPD (en andere statistieken) vastleggen met 30MHz-technologie

Ons product is ontwikkeld op basis van input van telers. Dit heeft tot de Pointed Microclimatesensor geleid. Deze sensor meet de planttemperatuur van individuele gewassen, omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheid (RV). Dankzij de rekenkracht van de cloud is het voor ons mogelijk om variabelen als VPD op een presenteerblaadje te leggen voor onze gebruikers.

Het ZENSIE-platform is ontworpen om de agridata van klanten optimaal te benutten. Via de gegevens die sensoren vastleggen, bieden berekeningen in de cloud inzicht in dauwpunt, VPD, absolute vochtigheid (AH), vochtdeficiet en het absolute verschil tussen luchttemperatuur en dauwpunt.

En we voegen natuurlijk nieuwe berekeningen toe zodra onze klanten nieuwe behoeftes met ons delen. Dat is de kracht van een cloudplatform.

Zo helpen afbeeldingen je bij data-interpretatie


Tijdens de gesprekken met onze klanten maken we altijd geïnteresseerd aantekeningen. Wat opvalt is dat de het woord ‘samenwerken’ heel vaak terugkomt in die gesprekken.

De personen die we spreken hebben jarenlange ervaring, interdisciplinaire perspectieven en daardoor ontzettend veel nieuwe ideeën voor samenwerkingsmethoden binnen hun teams. Deze teams bestaan onder andere uit telers, R & D, gewasbeschermingsspecialisten, irrigatiespecialisten, teeltadviseurs en allerelei andere organisaties die betrokken zijn bij de distributie door de hele keten heen. Ze profiteren allemaal van een beter inzicht in de gewasomstandigheden, van begin- tot eindproduct.

De agrarische sector is 24/7 actief

Wij vinden dat als je in de horti- of agri-industrie zit het contact met collega’s onderling niet onderbroken zou mogen worden of minder informatief zou moeten zijn omdat je elkaar niet 24 uur per dag face-to-face kunt spreken. Het bundelen van kennis en het uitwisselen van inzichten met andere mensen binnen de organisatie gaat dag en nacht door. En het zou fijn zijn als dat op een centrale plek terug te vinden is.

Een goede, uitgebreide (en interactieve) registratie van deze gedeelde kennis is zeer waardevol. Dit zorgt ervoor dat alle teams met de neus dezelfde kant op staan. Ook biedt dit nieuwe werknemers de broodnodige documentatie en kan het dienen als een blauwdruk voor toekomstig probleemoplossingen. Naast interne kennisuitwisseling kan dit soort documentatie tevens worden gebruikt voor kwaliteitscontroles of aansprakelijkheidsverzekering. In de praktijk laten onze klanten zien dat dit een combinatie is van alle deze zaken.

Nauwkeurige gewasgegevens zijn cruciaal voor de totstandkoming van een gezonde en productieve oogst. Maar dat geldt ook voor communicatie. We weten dat realtime gewasdata de sector ingrijpend kunnen veranderen. Maar om hier het meest uit te halen, is het noodzakelijk dat gebruikers die gegevens onderling makkelijk kunnen bespreken om betere beslissingen te nemen. En laat dat nou net ons hoofddoel zijn.

In onze laatste grote update hebben we opmerkingen en groepen toegevoegd aan het dashboard. Via Opmerkingen kun je aantekeningen maken bij opvallende metingen. Je hoeft hiervoor alleen maar op een grafiek te klikken. Je komt bij die grafieken als je op de waardes in heatmaps, afzonderlijke waarden of grafieken klikt. Kort daarop volgde de toevoeging van de feed, waardoor je eenvoudiger de discussies van collega’s volgt en kunt inspringen wanneer dat nodig is.

En nu hopen we de interpretatie van agri-data naar een hoger niveau te tillen door afbeeldingen naast die aantekeningen en reacties te uploaden. En we zijn nog lang niet klaar.

Betere beslissingen op basis van beeldmateriaal

Onze klanten nemen veelal visueel gedreven beslissingen. Teeltadviseur Chris Need zei in een eerder interview hierover: “Het gaat niet om het vervangen van het proces van kijken naar en voelen van de plant of fysiek aanwezig zijn in de kas. Het gaat om het toevoegen van een nieuw niveau van inzicht dat we eerder niet hadden. Het probleem met alleen naar de plant kijken, is dat je de plant op een bepaald moment in de tijd ziet. Je ziet niet wat de plant klimaattechnisch heeft meegemaakt of nog voor zijn kiezen gaat krijgen.”

Samengevat hebben we het kijken naar een plant, het plaatsen van opmerkingen en de datacontext van diezelfde plant op één plek samengebracht. Een bedrijf maakt zo optimaal gebruik van alle kennis die het in de organisatie heeft. En het maakt dus niet uit je medewerkers zich in dezelfde kas, stad of zelfs land bevinden.

Zodra je een opmerking toevoegt, kun jij en je mede ZENSIE-gebruikers nu meerdere afbeeldingen in JPG, PNG of GIF ernaast uploaden.

De gegevens die je via widgets in ZENSIE inziet, zijn al allesbehalve abstract. Alle data zijn een weergave van gewassen, een sectie in een kas, een pallet of een container. Stel je voor dat je in die gevallen deze zaken ook echt ziet naast de data.

We hebben het wiel een klein beetje opnieuw uitgevonden

Zoals met al onze hardware en functies die we creëren, was deze functie een verzoek van onze gebruikers.

Telers zijn altijd vernieuwend geweest en we weten dat veel van onze klanten al kennis delen via foto’s. Dat gebeurt in de praktijk door afbeeldingen van gewassen en schermafbeeldingen van data (in ZENSIE) te delen via e-mail of applicaties zoals Whatsapp. In die gevallen wordt dit echter niet of nauwelijks gecombineerd met live gewasgegevens. Deze optie garandeert dat het gesprek plaatsvindt binnen een platform en maakt direct duidelijk van wie dat intellectuele eigendom is: de klant.

Deze functie heeft zoveel potentiële toepassingen dat we niet kunnen wachten om te zien hoe onze huidige klanten (meer dan 200) deze gaan gebruiken. We hebben wel al wat reacties van een aantal van hen gekregen. We zetten graag de mogelijke toepassingen voor je op een rijtje:

Ontwikkeling van gewassen in de gaten houden

Tijdens de ontwikkelingsfase van niewe gewassoorten biedt real-time monitoring de mogelijkheid om planten en de kweekomgeving te manipuleren en onderzoek te doen. Met afbeeldingen als onderdeel van de discussie hebben onderzoekers een betere context tijdens het evalueren en delen van hun resultaten.

Door afbeeldingen onder grafieken te plaatsen, zien telers de exacte microklimaat- en omgevingscontext op het moment dat een gewas van uiterlijk verandert. Dit geeft bijvoorbeeld aan wanneer het gewas generatief of vegetatief is.

Continue plaagbestrijding

Een goede gewasbeschermingsstrategie is deels afhankelijk van visualisatie, zoals het tellen van insecten of diagnoses stellen van bladziekten. In deze gevallen zorgen afbeeldingen ervoor dat telers en adviseurs deze situaties real time in de gaten kunnen houden en er vervolgens klimaattechnisch op in kunnen spelen. Zo gedijen biologische bestrijdingsmiddelen het beste in vooraf vastgestelde klimaatomstandigheden. De teler heeft hier via het klimaatsysteem invloed op. Dit geldt ook voor het voorkomen voor bepaalde schimmels of andere aandoeningen.

Traceerbaarheid en kwaliteitscontrole

Gedetailleerde productgegevens en logistieke software vormen een geweldige combinatie voor de agrische sector. Klimaatgegevens helpen bij het bewaken van het product tijdens opslag of transport, of om afwijkingen te identificeren en op die manier pallets voorrang te geven voor levering. De afbeeldingen en klimaatgegevens samen vormen op die manier een kwaliteitscontrole voor verzending. Onze klanten noemden een aantal voorbeelden: afbeeldingen van aardappeldoorsneden voor kwaliteitsborging en een monster van bessen voor verzending.

Kortom: deze nieuwe functionaliteit in ZENSIE, van foto’s tot diagrammen, van plattegronden tot schermafbeeldingen van documenten, betekent een nieuwe stap als het gaat om werken met agrarische data.

Het delen van data in groepen is nu nog makkelijker.


Een paar weken geleden hebben we het ZENSIE-platform een flinke update gegeven en we introduceren de komende weken tal van nieuwe functionaliteiten om samenwerking rondom data nog eenvoudiger te maken.

Vorige week vertelden we je over social feeds, en vanaf vandaag is het weer een stapje eenvoudiger geworden om  dashboards naar andere groepen te kopieëren.

Dashboards

Voor degenen die dit nog niet weten: dashboards kunnen volledig worden aangepast naar jouw wensen. Elke gebruiker kan binnen ZENSIE een dashboard bouwen met deze interactieve widgets: single value, chart, image en heatmap.

Deze bouwstenen maken het voor meerdere gebruikers mogelijk om hun gegevens te analyseren op de manier die het beste bij hen past.

Groepen

Door een groep aan te maken kun je samen bijvoorbeeld aan specifieke gewasprojecten werken. Klik op het + teken naast het woord groups in het algemene menu. Geef de groep vervolgens een naam, nodig gebruikers uit en stel hun toegangsrechten in. Op die manier werk je op één plek samen met collega’s en kun je ook mensen van buiten je organisatie, zoals teeltadviseurs, uitnodigen om mee te kijken met je data.

Dashboards delen met groepen

Veel gebruikers hebben al dashboards aangemaakt, en het zou vervelend zijn om die dashboards nog een keer te moeten nabouwen binnen je groep. Om dit extra werk te voorkomen kun je nu je bestaande dashboards kopieren naar je zojuist aangemaakte groep. In het filmpje hieronder leggen we uit hoe dat precies werkt.

 

Agritech is geweldig, maar wat levert het eigenlijk op?


Wat is de ROI van datagedreven teelt? Wat zijn de voordelen van real-time monitoring voor de agrarische sector? Hoe zorgt een dataplatform voor een betere oogst?

Omdat we een systeem hebben ontwikkeld waar we met de dag enthousiaster over zijn (omdat onze klanten er zo blij mee zijn), en omdat dit meer dan 180 telers helpt om een hogere productie te behalen, willen we graag een aantal return on investment –cijfers van diezelfde telers met je delen:

ROI >3000%
ROI >250%
ROI 128%
2.5% toename van productie
256.4% ROI binnen een jaar
5% verlaging van jaarlijkse energiekosten

We delen deze cijfers niet om onszelf een compliment te geven. Dit zijn namelijk de prestaties van onze klanten en het is de moeite waard om over te praten. Telers binnen ons klantenbestand delen ervaringen en strategieën, en leren van elkaars successen. En je hoeft niet dezelfde gewassen te telen om vergelijkbare uitdagingen het hoofd te bieden, of om van elkaar te leren.

Maar als je ons vraagt wat draadloze sensoren, een robuust (en uiterst schaalbaar) netwerk en een continue ontwikkelend dataplatform voor jouw bedrijf kunnen betekenen, praten we liever niet over getallen. En dat is niet omdat we geen vertrouwen hebben in het systeem.

Agrarische bedrijven zijn uniek.

Het vergelijken van prestaties 1: 1 is heel moeilijk. Er zijn zoveel factoren van invloed op een oogst, en context is belangrijk: de regio, beschikbare technologische hulpmiddelen, arbeidskracht, het specifieke gewas om er maar een paar te noemen. We willen een complexe sector met zoveel variabele onderdelen, en die die erg afhankelijk is van een harmonieuze samenwerking met de natuur, niet vereenvoudigen voor marketingdoeleinden. Dus dat doen we dan ook niet.

In plaats daarvan delen we echte verhalen over innovatie om aan te tonen wat er allemaal mogelijk is.
Die verhalen laten zien wat er mogelijk is voor klanten van wat voor omvang ook, met verschillende gewassen, in verschillende contexten, binnen ieder onderdeel van de supply chain en over de hele wereld.

Wat zijn de opbrengsten van gewasmonitoring?

We ontdekken constant de impact van 30MHz-technologie op klanten. Afhankelijk van het soort bedrijf, is het iedere keer een ander aspect van het platform dat zorgt voor de positieve verandering. Nauwkeurige monitoring van gewasen bespaart tijd bij het handmatig verzamelen van gegevens. Het biedt daarnaast een gedetailleerdere en consistentere meting dan voorheen mogelijk was. De draadloze sensoren kunnen overal opgehangen en neergezet worden, en verplaatst wanneer nodig. Op die manier ‘bewaken’ agrarische bedrijven hun omgeving zonder dat ze gelimiteerd zijn door vaste opstellingen. Met de tijd die wordt bespaard op handmatig meten en de nieuw verkregen inzichten in gewassen, is het mogelijk de arbeidskrachten andere taken te geven waardoor de productiviteit verhoogt.

De kracht van real-time feedback

Met concrete data-inzichten kunnen telers, Integrated Pest Management-strategen, irrigatiespecialisten, etc. meer risico’s nemen en experimenteren. Dit komt doordat de resultaten en veranderingen meteen kunnen worden onderzocht en geanalyseerd in grafieken. Door notificaties in te stellen identificeer je snel eventuele afwijkingen die je vervolgens eenvoudig via groepen, reacties en feeds bespreekbaar maakt voor deskundigen binnen (of buiten) de organisatie.

In een gesprek over de voordelen van 30MHz zei teeltmanager Geert Colbers (Gubbels): “Vroeger nam ik in het weekend weinig risicio met mijn teeltstrategieen, omdat je dan niet op locatie bent. Nu kan ik dat iets meer omdat je de sensordata ook vanuit thuis kunt volgen. Ik het gevoel dat ik allerlei dingen kan uitproberen, zoals meer zonlicht binnenlaten, zonder dat dit ten koste gaat van mijn gewassen.”

Nauwkeurige metingen die je op meerdere manieren kunt analyseren (grafieken, heatmaps, visualisaties), helpen bij het valideren van strategische beslissingen. Consultant Chris Need legt uit hoe 30MHz-inzichten hielpen om de teeltstrategie van zijn team te bevestigen bij het voorkomen van pansy mottle-syndroom: “We hebben nu het bewijs dat onze eerder bedachte aanpak werkt. We weten we nodig hebben om de plantstress te controleren, en we zien dat als we die factoren niet onder controle krijgen dit tot een negatief resultaat en een vertraging van ongeveer twee weken leidt.”

Deze nieuwe inzichten geven klanten de historische context om hun strategie te vormen. Maar ook snelle en onmiddellijke informatie die nodig is om direct actie te ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn het voorkomen van schade door zonnebrand of ziektes zoals mycosphaerella, het voorkomen van productverlies door adequaat opslagbeheer, het in de gaten houden van transportomstandigheden en houdbaarheid. Het blijkt in de praktijk dat het optimaliseren en beschermen van gewassen leidt tot een significante besparing van kosten. Kwekerij Gubbels zag een stijging van de peperproductie met 2,5%.

Impact op het ecosystem

De factoren die van invloed zijn op het oogsten en de productiviteit zijn met elkaar verbonden. Een in Engeland gevestigde opslag (Kent, om precies te zijn) biedt ruimte aan 50 telers. Het bedrijf monitort de omstandigheden met behulp van het 30MHz temperatuur- en vochtigheidssensoren. De kwaliteitscontrole is aanzienlijk verbeterd dankzij nauwkeurigere gegevens . Dit meetproces was voorheen handmatig en vereiste dagelijks 2-3 uur werk. Via ZENSIE-meldingen werd een klant gewaarschuwd voor een storing in de koelcel. Niet alleen heeft identificatie van de storing een potentieel aanzienlijk verlies voorkomen, het heeft ook energie bespaard.

De vetgedrukte cijfers hierboven zijn resultaten van echte klanten. 30MHz-technologie heeft een klant geholpen om de energiekosten met 5-10% te verminderen in een groot oppervlak aan kassen door temperaturen aan de uiteinden van de kas te bewaken en constantere temperaturen te handhaven. Het heeft een bloemteler geholpen om meeldauw aanzienlijk te verminderen (en dus de productie te stimuleren) door luchtvochtigheid onder de 80% te houden. Naast het verminderen van productieverliezen met 2-3%, zag een paprika-kweker een ROI van meer dan 1000%, met een terugverdientijd van 1-2 maanden. Het systeem heeft een plantenkweker geholpen om de investering binnen 2 maanden terug te verdienen door het gebruik van pesticiden enorm te verminderen. Dit deden ze door met behulp van microklimaatgegevens een klimaat te handhaven dat niet levensvatbaar was voor ongedierte.

Het dichten van de datakloof in tuinbouwkundig onderzoek: interview met Chris Need


Een paar weken geleden interviewden we tuinbouwadviseur Chris Need over de rol die realtime gegevens spelen bij het voorkomen van ziektes (in dit specifieke geval een vlekkensyndroom bij violen). We bespraken daarin hoe de monitoring van planten en hun omgeving kan helpen om snelle en goed geïnformeerde beslissingen te nemen.

Een paar weken en enkele dashboard updates later, hebben we weer contact opgenomen.

Deze keer op de agenda: informatie als basis voor samenwerking en innovatie tussen teams en afdelingen.

Wat voor invloed heeft het samenwerken via een dataplatform op je klanten, ?

Voor de communicatie tussen mij en de klant heeft het 30MHz-platform fantastisch gewerkt. We hebben inzicht in de historische context en de huidige status van kassen en kunnen daardoor goede beslissingen nemen. We hebben preventieve maatregelen genomen om gewasziektes te voorkomen, terwijl we met telers overal ter wereld konden communiceren.

Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheid om groepen aan te maken in het dashboard en hierbinnen specifieke data te delen en hierop te reageren via ‘comments’. Ik zie dat sommige telers al interdisciplinaire projectgroepen vormen binnen de kwekerij. Het is geweldig dat je binnen de groepen sensordata kunt delen met iedere belanghebbende, en daarnaast een doorlopend gesprek over die live gegevens kunt hebben. Ik ben daarom erg benieuwd wat 30MHz hierna voor mogelijkheden gaat toevoegen aan het platform.

Voor deze twee telers waar ik mee werk zou dit systeem een uitkomst zijn. De ene kweekt kleine planten op en geeft ze vervolgens aan de andere teler. Er is dus geen concurrentie. De telers werken in aparte gebouwen, op aparte kwekerijen en opereren redelijk afzonderlijk. Maar ze maken wel deel uit van dezelfde keten, hetzelfde ecosysteem. En ze vallen toevallig onder hetzelfde management. Het zou een groot voordeel zijn als ze alle teeltinformatie van elkaar zouden kunnen inzien. Bijvoorbeeld wanneer de planten van de ene fase naar de andere gaan. In ieder geval zouden de planten daar baat bij hebben.

Hoe kunnen telers dit naar een volgend niveau van digitale samenwerking tillen?

Nou, om te beginnen zouden ze eens moeten inloggen in het dashboard, haha.

Ik weet wel dat iedereen in de tuinbouw het erg druk heeft. Het management of de eigenaar wil meteen de impact op productiviteit en marges zien. Iedereen wil innoveren, maar deze organisaties willen zo efficiënt mogelijk werken, waardoor er weinig ruimte is om dingen uit te proberen. Dat maakt 30MHz nou zo goed: het is eenvoudig op te zetten en in gebruik, en de voordelen van het systeem worden snel duidelijk. Het vormt een laag risico voor het bedrijf. Dat is waarom het zo’n enorme kans is voor bedrijven.

Het samenwerken aan teeltstrategieën op basis van live data heeft concrete voordelen. Zelfs in extreme omstandigheden – een van de heetste zomers die Groot Brittanië in jaren heeft gehad – zijn we erin geslaagd een aantal batches bloemen te produceren zonder tekenen van het vlekkensyndroom (Pansy Mottle Syndrome / PaMS). Om dit te voorkomen hebben we naar plantenspanning en verschillende klimaatomstandigheden gekeken, en grepen in wanneer dit nodig was. We veranderden scherminstellingen en irrigatietijden om de blad- en luchttemperatuur te verlagen en de VPD-pieken te verlagen. De technologie van 30MHz bood ons de ruimte om verder te gaan dan de traditionele benadering (letterlijk alleen kijken naar de omgeving). Hierdoor konden we de planten zelf in de gaten houden, stress identificeren en minimaliseren. Ik ben ervan overtuigd dat je dat niet kunt herkennen met andere hulpmiddelen.

Op een gegeven moment ging er iets mis: zeer harde wind (meer dan 15 m/s) zorgde ervoor dat de klimaatcomputer de ramen sloot. Dit kwam doordat het klimaatsysteem was ingesteld om schade door extreme weersomstandigheden te voorkomen. De hoge instraling en gesloten ramen verhoogden de temperatuur en VPD dramatisch. Twee weken later zagen we dat PaMS zich had ontwikkeld. Dit bevestigde dat we eerder de juiste aanpak hadden gekozen om te voorkomen dat het syndroom zich zou ontwikkelen. We zagen nu dat als we deze strategie niet volgden, we grote problemen zouden krijgen. We hebben nu het bewijs dat onze eerder bedachte aanpak werkt. We weten we nodig hebben om de plantstress te controleren, en we zien dat als we die factoren niet onder controle krijgen dit tot een negatief resultaat en een vertraging van ongeveer twee weken leidt. Het is nu ook duidelijk dat het wijzigen van windsnelheidinstellingen dit in de toekomst kan voorkomen.

Wij hebben dus al enkele geweldige resultaten gezien, maar real-time monitoring kan op zoveel andere gebieden in de tuinbouween impact hebben. Er zijn concrete manieren om dit soort gegevens te gebruiken om vooruitgang te boeken op het gebied van Research & Development, met name in kwekerijen.

In veel sectoren wordt R & D in speciaal opgezette labs uitgevoerd, waardoor er op grote schaal niet veel mogelijk is. Je kunt de bevindingen daardoor niet direct in de praktijk brengen. De technologie zoals 30MHz deze aanbiedt sluit deze kloof. Ik heb proeven met traditionele datalogging gezien, waarbij gegevens uitsluitend historisch waren en niets in realtime kon worden verbeterd. De kas en het klimaat konden daardoor simpelweg niet snel en effectief worden veranderd. Wat we bij Newey Roundstone doen is de volgende stap. Het potentieel voor responsieve R & D in echte, veranderende en veranderlijke omstandigheden is absoluut enorm. Ik kan niet wachten om te zien hoe iedereen straks interdisciplinair samenwerkt op basis van live gegevens. En het is allemaal mogelijk op dit platform.

Volg Chris ‘visie op de tuinbouwsector via LinkedIn of neem contact op met chris@needconsulting.co.uk

Jouw kas binnen handbereik


De agrarische sector heeft alles behalve een 9 tot 5 mentaliteit. De zon gaat op en onder, temperaturen fluctueren, de luchtvochtigheid varieert en plagen en ziektes ontwikkelen zich. Gewassen hebben ook in het weekend en tijdens vakanties of buiten “kantooruren” veel aandacht nodig. Het is daarom erg belangrijk dat er continue gewasgegevens verzameld worden, zodat ZENSIE je op tijd laat weten wanneer het nodig is om actie te ondernemen. We hebben updates doorgevoerd om het gebruik van het platform vriendelijker te maken voor smartphones. Op die manier kunnen we je op ieder moment informeren over de conditie van de gewassen, waardoor jij betere beslissingen kunt nemen ongeacht hoe laat het is en waar je ook bent (binnen of buiten je kas).

“Ik kan niet overal tegelijk zijn”

De agrarische sector staat wereldwijd voor allerlei uitdagingen zoals honger, overpopulatie en als gevolg hiervan de druk op de productiviteit van agrarische bedrijven. Maar wat zijn de oplossingen hiervoor nu eigenlijk?

We hoeven alleen maar naar ons klantenbestand te kijken om te begrijpen hoe internationaal verbonden deze sector eigenlijk is. Consultants in Italië die telers in het Midden Oosten volgen en adviseren, of telers die kassen in verschillende landen tegelijkertijd in de gaten houden.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de basisbehoeften van ondernemers om te kunnen slapen, reizen voor werk of ‘gewoon’ op vakantie willen gaan terwijl alles blijft draaien. Dit geldt ook voor consultants die up to date willen (en op deze manier kunnen) blijven als ze het land uit gaan. Zodra er iets buitengewoons in de kas gebeurt, krijgen ze het als eerste te weten.

Fysieke aanwezigheid is niet langer een vereiste om op de hoogte te blijven van de staat van je gewassen en hun directe behoeften. Met de nieuwe versie van ZENSIE gaan we nog een stapje verder, waardoor werken met en analyseren van data ook makkelijk is terwijl je onderweg bent.

Alles onder één dak

De agrarische sector is allesbehalve bekrompen. Van onderzoeksgroepen tot kwekersorganisaties, van leverancier tot klant, en van buurman tot buurman is er enorm veel kennis binnen deze sector. En aangezien telers elk seizoen experimenteren en hun teelstrategie hierop aanpassen, zijn er continue nieuwe lessen te leren.

Door de updates die we hebben doorgevoerd kun je die praktijklessen gewasspecifiek, per project en dus volledig binnen context delen.

De “groups & comments” feature zorgt ervoor dat je nooit meer van een beslissing hoeft af te zien omdat je er toevallig zelf niet fysiek bij was. Je hoeft ook nooit meer een belangrijke persoon of partij buiten te sluiten of via allerlei omwegen te informeren over de situatie. Zolang je je smartphone of tablet (of natuurlijk je laptop of computer) bij je hebt, weet je precies wat je gewassen hebben doorgemaakt. Daarnaast heb je een volledig overzicht van de lopende gesprekken onder grafieken, en daarmee van de meningen en aanbevelingen van ieder groepslid.

Het zijn de kleine dingen die het doen

Bewaken, analyseren en handelen. Alles mogelijk binnen ZENSIE, zelfs met collega’s op die op andere plekken in de wereld meekijken.

Als het gaat om het beschermen van gewassen en het optimaliseren van de productie, is tijd van essentieel belang. Alle mensen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat gewassen vers, heerlijk, duurzaam en winstgevend zijn, hebben de flexibiliteit nodig van een platform waarmee ze altijd en overal kunnen inspelen op dringende behoeften. Daarom is realtime gewasmonitoring en -samenwerking via smartphones zo cruciaal.

Bij het optimaliseren van gebruikersinterfaces, zijn het soms de kleine dingen die we nauwelijks merken en die de grootste impact hebben. Een verplaatste knop hier, een nieuwe zoekbalk daar – allemaal ontworpen om een ervaring naadloos en intuïtief te maken (in dit geval op telefoons en tablets.) In dit artikel lees je alles over de wijzigingen die we in ZENSIE hebben doorgevoerd.

Waarom een agri-data platform geen eiland hoeft te zijn


We hebben net het ZENSIE dashboard een update gegeven.

Via de nieuwe groep feature deel je nu eenvoudig data van verschillende bronnen (sensoren, klimaatcomputers, etc.) in de vorm van een grafiek, heatmap of enkele waarde met collega’s, concullega’s, consultants, partners enzovoorts. Leden van een door jou aangemaakte groep kunnen sensoren niet alleen ‘volgen’, maar ook direct feedback geven op de resultaten die ze in het dashboard zien. Bijvoorbeeld feedback in de vorm van teeltadvies. Omdat het dashboard in de ‘cloud’ zit kun je dit overal in de wereld en op ieder willekeurige pc, smartphone of laptop openen.

ZENSIE is vanaf nu dé plek van waaruit je je agrarische bedrijf bestuurt. Blijft real-time op de hoogte van klimaatveranderingen en werk direct samen aan een oplossing die de teelt beschermt of verbetert. Het is dus niet alleen meer de centrale plek waar je alle data analyseert, maar ook je virtuele vergaderruimte.

Maak de supply chain overzichtelijk

We gaan zelfs nog een stapje verder. Om onderdeel te zijn van een groep hoef je niet per se werkzaam te zijn bij of voor het bedrijf dat de data verzamelt.

De agrarische en horticulturele ketens zijn een ingewikkeld web van belanghebbenden. Gedurende de route die gewassen afleggen (van kweek tot in de winkel) werken leveranciers, kwekers, adviseurs, consultants en opslagmanagers samen om problemen op te lossen en te voorkomen. Deze problemen zijn vaak gewasafhankelijk en projectspecifiek. Tel daar bij op dat iedere organisatie en werknemer een eigen rol heeft binnen dit proces. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van plaagbestrijding, het verminderen van gewasziekten tijdens de teelt of opslag, of het creëren van een duurzamere irrigatiestrategie.

Je blijft binnen ZENSIE gefocust op een specifieke taak, een bepaald project of belangrijke meting omdat je binnen het dashboard zelf bepaalt welke interne en/of externe belanghebbenden je toevoegt aan de groep. De mogelijkheid om per groepslid te bepalen welke bevoegdheid hij/zij heeft, geeft je nog meer controle over de manier waarop iedereen met elkaar samenwerkt.

Een doorlopend gesprek over telen

Zodra iedereen in één groep werkt, weet je zeker dat alle mensen naar dezelfde data aan het kijken zijn en (wanneer ingesteld) dezelfde notificaties ontvangen. Omdat het nu ook mogelijk is om reacties achter te laten onder grafieken praat je elkaar snel bij over wat je in die grafieken terugziet. En kun je dus direct specifieke problemen aankaarten, conclusies trekken, oplossingen aandragen of simpelweg zaken aanstippen die anderen misschien gemist hebben.

In ons opzicht zouden data en de discussies hier om heen niet gefragmenteerd moeten zijn. Om hier een einde aan te maken hebben we deze twee samen gebracht. Je hoeft niet meer te wachten op e-mails of vergaderingen waarin je belangrijke teeltproblemen met elkaar bespreekt. In ZENSIE gaat het gesprek altijd door. Een gesprek dat wordt gevoerd op basis van data en annotaties. En het mooie is dat je collega’s erbij kunt betrekken, waar die zich ook bevinden.

Door groepen ook toegankelijk te maken voor personen buiten de organisatie zorg je ervoor dat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan binnen de sector. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeks- en werkgroepen die gewasbeschermingsmiddelen evalueren, of teeltmanagers die onderling tips delen. Groepen zouden zomaar kunnen veranderen in waardevolle partnerships en leiden tot belangrijke innovaties en communities binnen de sector.

ZENSIE updates: we hebben geluisterd naar onze klanten


We hebben dit al vaker gezegd, maar we zijn er om de agrarische sector (lees tuinbouw, bloementeelt, vertical farming, landbouw, verwerkingsbedrijven, opslag, distributie en supermarkten) te helpen.

Onze productstrategie is eenvoudig: we maken wat de klant nodig heeft en dat proces stopt nooit. Als je ons al een tijdje volgt, herinner je je misschien nog wel dat we recent nieuwe calculaties aan de Pointed Microclimate sensor, geanimeerde heatmaps en notificaties in grafieken hebben toegevoegd aan het dashboard. Dit waren stuk voor stuk wensen van gebruikers. Of het nou gaat om hardware of platform-integraties: telers hebben het 30MHz product gevormd tot wat het nu is.

Ondanks dat we niet uit de agrarische sector komen, begrijpt deze markt ons als geen ander. Ondernemers zien de toegevoegde waarde en hebben ons gebracht tot waar we nu zijn: 160+ klanten, op vijf continenten en constante groei en evolutie binnen het platform. Iedere vernieuwing en ontwikkeling is voor ons een mogelijkheid om onze klanten en sector nog beter te begrijpen.

Maar wat hebben we dan geleerd?

Onder andere hoe enorm collegiaal de agrarische sector eigenlijk is. Dat is ook een van de redenen waarom we er ons zo thuis in voelen. Samenwerken vormt een van onze speerpunten.

Het is van teelt tot eindproduct zeer belangrijk om op basis van gegevens beslissingen te nemen. Binnen ieder facet van de productieketen komt dit terug. Consultants, telers, irrigatiespecialisten en opslagmedewerkers moeten in iedere fase van het product (van zaadje tot aan de consument) met elkaar communiceren over de voortgang van het proces. En aangezien de fysieke aanwezigheid in de kas voorlopig niet geautomatiseerd zal worden, worden die dialogen tussen mensen die zich in verschillende delen van de wereld bevinden steeds digitaler en letterlijk afstandelijker.

Dit is wat klanten over ons zeggen:

“Ik heb overal ter wereld beschikking tot de informatie over mijn gewassen via mijn iphone . Soms als ik niet kan slapen check ik even m’n telefoon om zeker te zijn dat het goed gaat met mijn planten. Ik heb meer vertrouwen in mijn keuzes en ik bespaar nu al elke dag geld door het gebruik van de oplossing van 30MHz.”– E.K. Tan, Director van Wengfong Nurseries

“We leggen niet alleen variabelen vast die we voorheen niet konden meten, maar ik kan, waar ik ook ben, zien hoe de gewassen reageren op veranderd beleid. Zo volgde ik de planten van Newey Roundstone vorige week nog in Frankrijk. Ik wist dat het warm was en opende simpelweg het dashboard om te zien hoe de planten reageerden. Het werkt fantastisch.”   -Chris Need, Consultant Horticultuur

We zijn iedere dag bezig om het voor teams makkelijker te maken de gewasdata naar concrete acties op de werkvloer te vertalen. Zo is het niet allen eenvoudiger geworden om gegevens uit verschillende databronnen (bijvoorbeeld een klimaatcomputer en onze sensoren) te vergelijken binnen het ZENSIE dashboard. Maar zorgen we er ook voor dat het bekijken en bespreken van de data op een manier verloopt die past bij je dagelijkse werkprocessen.

Het dashboard ziet er iets anders uit…

Als je ZENSIE opstart, zul je een ander uiterlijk tegenkomen. We hebben veranderingen doorgevoerd die de manier waarop je met het dashboard werkt voor jou en je collega’s makkelijker maken. Ongeacht of je nou op een pc, tablet of smartphone werkt en ongeacht of je collega’s binnen of buiten je organisatie zitten.

Dit is wat we hebben veranderd en waarom:

Introductie van groepen

We hebben van heel veel gebruikers te horen gekregen dat de verantwoordelijkheid van het verzorgen van gewassen een gedeelde is. En we hebben geluisterd! Via de functie “groups” kun je binnen specifieke projecten samenwerken door met meerdere mensen tegelijk de productie te monitoren en hierop te reageren. Je voegt een groep simpel toe door op de plus te klikken en vervolgens alle deelnemers uit te nodigen en hun bevoegdheden aan te klikken. Vergeet niet de groep een naam te geven en je bent klaar. Ook is het natuurlijk mogelijk om achteraf nog meer (externe) mensen uit te nodigen binnen de groep.

Voeg sensoren toe aan groepen

Vanuit de “sensor-tab” binnen de groepspagina voeg je gemakkelijk sensoren toe aan de groep.

Stel bevoegdheden in

Zoals net gemeld is het de bedoeling dat je bevoegdheden instelt op het moment dat je leden toevoegt aan je groep. Deze kun je achteraf altijd aanpassen. “Volgers” kunnen de data en comments allen bekijken en dus niets toevoegen. “Editors” kunnen sensoren, widgets en dashboards toevoegen aan de groep. Ook kunnen zij comments plaatsen en hierop reageren, maar zij hebben geen administratieve rol. Naast alle hiervoor genoemde zaken controleren “owners” de aangemaakte groep volledig. Dit houdt in dat ze de naam kunnen aanpassen, nieuwe leden kunnen toevoegen en de groep kunnen verwijderen.

Zeiden we net “comments”? Dat klopt, en dat brengt ons bij…

Introductie van comments

We hebben jouw agri-gegevens nog interactiever gemaakt door je de mogelijkheid te geven hierop te reageren. Je kunt deze op ieder moment toevoegen aan grafieken. Zoals je misschien weet is het mogelijk om iedere widget als een interactieve grafiek te bekijken. Zodra je in de grafiek zit, zijn ook de reguliere opties van kracht, waaronder de mogelijkheid om meer sensoren toe te voegen of verschillende tijdsperioden te bekijken.

Om een ‘comment’ toe te voegen ga je met je muis op de grafiek staan. Op dat moment zie je een plus verschijnen onderaan de grafiek. Klik op de grafiek zelf (dus niet op de plus) en typ in het lege veld jouw reactie. Als je grafiek meerdere lijnen heeft, krijg je de optie om te kiezen op welke lijn je commentaar wilt geven via het drop down menu. Alle reacties komen onder de grafiek te staan. Andere leden uit de groep kunnen hier ook op reageren.

Dashboard tabbladen zitten nu aan de linkerkant

Het is makkelijker om tussen dashboards te schakelen. In plaats van dat deze functie aan de bovenkant zit, is deze nu aan de linkerkant te vinden zodat je alle gemaakte dashboards onder elkaar ziet staan. Je kunt vanuit hier nieuwe dashboards aanmaken door op de plus te klikken of deze delen.

Voeg widgets toe via de knop rechtsboven

Weet je nog dat de knop om widgets toe te voegen rechtsonderin zat? Deze is nu naar rechtsboven verhuisd voor een overzichtelijker beeld op mobiele telefoons en in het algemeen.

Deel dashboards rechtsbovenin

Zoals je hopelijk al weet kun je dashboards ook delen met collega’s of externen. Ook deze knop hebben we (wegens mobiele gebruiksvriendelijkheid) naar de rechterbovenkant verplaatst. Je deelt eenvoudig een dashboard door erop te klikken, een e-mailadres in te voeren en te selecteren wat voor bevoegdheden de persoon krijgt binnen je grafieken en visualisaties.

Voorheen kon je met de zoekfunctie alleen sensoren zoeken. We hebben de plek niet veranderd, maar wel de functie zelf verbeterd. Het is nu namelijk ook mogelijk om dashboards hiermee te vinden.

Dit is slechts het begin

We zullen binnenkort nog met veel meer updates komen, dus houd onze nieuwspagina in de gaten.

Mocht je in de tussentijd vragen, ideeën of zorgen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen via onderstaand formulier, onze chat of het algemene telefoonnummer.

Hoe slechts 3 sensoren een irrigatieprobleem verhielpen


Het gaat een beetje tegen de verkooplogica in, maar we adviseren onze klanten om met een klein aantal sensoren te beginnen. Niet omdat we geen grote hoeveelheden aankunnen met ons systeem (een gateway kan de gegevens van ongeveer 4.000 sensoren tegelijkertijd verwerken), maar omdat het werken met data op gewasniveau een proces is. Een proces dat continue in ontwikkeling is. Het wordt onderdeel van de manier waarop telers, consultants, irrigatiespecialisten en distibuteurs beslissingen nemen, middelen inplannen en met elkaar communiceren.

Er bestaat geen magische formule om te berekenen hoeveel sensoren een teler van een bepaald gewas in een kas van een bepaalde grootte nodig heeft. Telers hebben verschillende doelen, omstandigheden en budgetten.

Een snelle rondgang over internet suggereert dat je, om mee te kunnen doen met de IoT hype, duizenden sensoren of datapunten moet hebben binnen je kas. Big data is volgens veel trendwatchers de enige manier om goede beslissingen te kunnen nemen voor je bedrijf.

Maar is dat wel zo?

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als iedere kas, koelcel of lab is uitgerust met duizenden databronnen. Hoe meer data je tot je beschikking hebt, hoe groter de kans is dat je iets opvalt waar je eerder niet eens aan gedacht had. Toch?

De praktijk leert dat je ook met een strategische inzet van een klein aantal sensoren al een heel groot verschil kunt maken. Door met een behapbaar project te beginnen, bereiken telers veel meer dan van tevoren verwacht. Zoals in dit geval:

De bovenstaande afbeelding toont een heatmap van een van onze klanten. Deze teler ontdekte een irrigatieprobleem met behulp van slechts drie VWC sensoren en kon daarom direct en efficient reageren op de situatie.

Haperende irrigatiesystemen vormen een grote kostenpost voor telers. Niet alleen omdat water duur is en de afgelopen periode met hoge temperaturen een schaars goed, maar temeer omdat de impact van verkeerde watergift op planten enorm schadelijk is.

In dit geval kon de teler eenvoudig in grafieken (en in sms en e-mail notificaties) met vochtigheidsgegevens zien dat een irrigatiepijp aan de ene kant aan het overwateren was en aan de andere kant een watertekort had. Dit kwam door een blockage in de pijp, die dus mede door de real-time gegevens van de watergift snel verholpen kon worden.

Zo zie je maar dat data niet “big” hoeft te zijn om het verschil te kunnen maken.

De kracht van een sensor? Kijk naar de ‘cloud’


We bouwen ons bedrijf rondom dit principe: agrarische technologie hoeft niet moeilijk of ingewikkeld te zijn.

En niet alleen maar om modieus en disruptief te zijn en bestaande technologie door te ontwikkelen. Het is voor telers van belang dat de systemen waarmee ze werken simpel en gestroomlijnd werken, omdat ze wel iets beters te doen hebben. Namelijk ervoor zorgen dat er genoeg voedsel op het bord van de consument verschijnt.

Ondanks dat hebben we bij 30MHz de neiging om te vertellen dat een platform gebaseerd op een samenwerking tussen hardware, netwerk en cloud eenvoudig te realiseren is. Dat is totaal niet zo, maar daarover later meer. Zoals het met wel meer dingen gaat, leren we door ieder gesprek met (potentiële) klanten steeds beter hoe we onze boodschap vorm moeten geven en de technologie het beste uit kunnen leggen.

Statistieken in plaats van sensoren

De eerste fout die we maakten was een eenzijdige focus op sensoren. En ons product is veel meer dan dat. Het is op de eerste plaats een schaalbaar en betrouwbaar data-platform voor gewassen. Een platform dat teams ondersteunt bij het maken van betere alledaagse beslissingen.

“Vroeger” spraken we met onze (potentiële) klanten echter voornamelijk over het soort sensoren dat zij nodig hadden. Maar dat hield gelukkig snel op. Dat kwam doordat het steeds duidelijker werd wat voor variabelen telers nou precies in de gaten hielden (temperatuur, VPD, dauwpunt, VWC, etc.).

Men neme een Pointed Microclimate sensor

Deze sensor is ontwikkeld met behulp van inzichten van telers. De PMC, zoals wij hem noemen, legt de planttemperatuur, de omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid (RL) van individuele gewassen vast.

Gelukkig zijn we niet alleen maar een sensorleverancier, want bieden nog veel meer…

Het ZENSIE-platform is zo ontworpen dat je de agrarische data volledig kunt benutten. Zo kun je met de gegevens die de PMC voor je verzamelt allerlei dingen laten berekenen in de cloud. Variabelen zoals dauwpunt, dauwdampdruktekort (of wel vapour pressure deficit / VPD), vochttekort en het absolute verschil tussen de luchttemperatuur en dauwpunt.

Dat zijn dus zeven variabelen gemeten door slechts één sensor. Zie hier de kracht van een platform dat gebruik maakt van de cloud. En we blijven natuurlijk formules toevoegen aan het systeem op basis van de behoeften van onze klanten.

Gebruikers kunnen hun gewasstatistieken op verschillende manieren vormgeven, zoals:

Notificaties

Grafieke

Heatmaps

Onze klanten hebben ook de mogelijkheid om hun gegevens te benchmarken, doelstelling in grafieken zichtbaar maken en gegevens met externe databronnen (zoals klimaatcomputers of opslagcontrole) vergelijken binnen ZENSIE.