Maak een staafdiagram van je gewasdata


Naast de gebruikelijke grafieken kun je nu ook destaafdiagrammen op drie verschillende manieren maken:

  • diagrammen met één waarde
  • meerdere sensordatapunten in één staafdiagram
  • of een combinatie verschillende variabelen

By clicking on ‘add widget’ and choosing the ‘Bar chart’ option, the dashboard guides you through the same steps when setting up a graph. Select the sensor data that you would like to visualize and customize the view through the ‘period’, ‘statistic’ (if available for that particular type) and ‘interval size’ options.

Door op’add widget’ te klikken en de optie’Bar chart’ te kiezen, begeleidt het dashboard je bij het instellen van een diagram door gebruikelijke stappen. Selecteer de sensorgegevens die je wilt visualiseren en pas de weergave aan via de opties ‘period’, ‘statistic’ (indien beschikbaar voor dat specifieke type) en ‘interval size’.

Go back to documentation