Een nieuwe gebruiker uitnodigen


Je kunt alleen nieuwe gebruikers uitnodigen als je een eigenaar bent binnen je organisatie. Wil je meer weten over account types en bevoegdheden? Lees dan Kennismaken met ZENSIE.

Zo nodig je nieuwe gebruikers uit in je organisatie:

  • Klik op Account in de zijbalk? menu.

  • Ga naar het tabblad Gebruikers en klik op de groene plus (+) knop om een nieuwe gebruiker uit te nodigen.

  • Vul de details van de nieuwe gebruiker in en klik op UITNODIGEN.

Go back to documentation