Een nieuw dashboard creëren in ZENSIE


Je kunt verschillende dashboard creëren om je data overzichtelijk op een rijtje te zetten. Zo kun je bijvoorbeeld een dashboard creëren dat alle kaslocaties in kaart brengt en een apart dashboard instellen om specifieke variabelen zoals VPD of dauwpunt te monitoren.

Om een nieuw dashboard te creëren:

1. Klik je op het plus icoontje in het menu naast het woord ‘Dashboards’.

2. Voer een naam in voor het nieuwe dashboard en klik op ‘Create’.

3. Je nieuwe dashboard staat klaar om gevuld te worden.

Go back to documentation