Analyseer (explore) je data in ZENSIE


In de explore weergave, kun je je data visualiseren door grafieken te creëren en verschillende tijdsperiodes en intervals te selecteren.

Sensor data visualiseren

Om je data te visualiseren in een grafiek, selecteer je één of meer sensor checks uit het drop down menu:

Als je meer sensor data aan de grafiek wilt toevoegen, klik je op de knop “+ SENSOR TOEVOEGEN”:

Tijdsperiodes en intervals voor je grafieken selecteren

De grafiek toont automatisch data van de laatste 24 uur met een interval van 5 minuten. Je kunt:

  1. De tijdsperiode aanpassen.
  2. De tijd intervals aanpassen.
  3. Selecteren om gemiddeldes, of minimum/maximum waarden weer te geven.
Go back to documentation