ZENSIE basis concepten


Hier zijn een aantal belangrijke concepten die je helpen om jouw ZENSIE te leren kennen.

Wat is een Check in ZENSIE?

Een check bevat alle informatie die nodig is om een sensor te installeren en vervolgens data te ontvangen.

Hoe definiëren wij Organisaties en Locaties in ZENSIE?

Organisaties kunnen meerdere locaties hebben. Dit is handig wanneer je verschillende omgevingen in de gaten wilt houden die zich op verschillende plekken bevinden. Als je bijvoorbeeld ruimtebezetting monitort in twee verschillende gebouwen, dan kun je twee locaties creëren voor dezelfde organisatie.

Gebruikersrollen in ZENSIE

Er zijn drie verschillende gebruikersrollen:

– eigenaren

– redacteuren

– volgers

Afhankelijk van de rol die een gebruiker heeft, zijn er diverse mogelijkheden (bevoegdheden) beschikbaar. De eigenaar van een organisatie kan bijvoorbeeld nieuwe gebruikers uitnodigen. Redacteurs en volgers hebben deze bevoegdheid niet.

De ZENSIE zijbalk


Het eerste deel van de ZENSIE zijbalk biedt toegang tot de belangrijkste functies van het dashboard:

Dashboard: toegang tot aanpasbaar dashboard.

Checks: toegang tot de lijst met checks.

Ontdek: data visualiseren in een grafiek en vergelijken met andere sensor waarden.

Notificaties: geef alle notificaties voor jouw organisatie weer en creëer nieuwe notificaties.

Exporteren: exporteer je data.

Account Instellingen: toegang tot profielinformatie.

Het tweede deel van de zijbalk toont de organisaties waar je deel van uitmaakt. In dit voorbeeld ben ik deel van de organisatie Prodock. (overgang naar eerste persoon in de originele tekst is een beetje vreemd, ik zou zeggen: In de afbeelding dient de organisatie Prodock als voorbeeld)