Maak een staafdiagram van je gewasdata


Naast de gebruikelijke grafieken kun je nu ook destaafdiagrammen op drie verschillende manieren maken:

 • diagrammen met één waarde
 • meerdere sensordatapunten in één staafdiagram
 • of een combinatie verschillende variabelen

By clicking on ‘add widget’ and choosing the ‘Bar chart’ option, the dashboard guides you through the same steps when setting up a graph. Select the sensor data that you would like to visualize and customize the view through the ‘period’, ‘statistic’ (if available for that particular type) and ‘interval size’ options.

Door op’add widget’ te klikken en de optie’Bar chart’ te kiezen, begeleidt het dashboard je bij het instellen van een diagram door gebruikelijke stappen. Selecteer de sensorgegevens die je wilt visualiseren en pas de weergave aan via de opties ‘period’, ‘statistic’ (indien beschikbaar voor dat specifieke type) en ‘interval size’.

Zo zoom je in op je datasets


Op het moment dat je naar de waardes in een grafiek kijkt, heb je wellicht de behoefte om op de data in te kunnen zoomen zodat je een gedetailleerder beeld krijgt van een bepaalde variabele.

Om dit te kunnen doen, hoef je alleen maar de volgende stappen te doorlopen:

 • als je niet al in de ‘explore’ modus zit van een widget hoef je hier alleen maar op te klikken. Dit geldt zowel voor ‘single value’ widgets als grafieken.
 • neem vervolgens een tijdsgebied in gedachte waarvan je meer data wilt zien
 • klik daarna op het eerste punt van dat gebied en sleep je muis naar rechts terwijl je de linkermuisknop ingedrukt houdt
 • laat de muisknop ten slotte los op aan het einde van het tijdsbestek

Je wordt nu automatisch naar een scherm doorgestuurd waarin je het ingezoomde deel van de gewasdata kunt bekijken.

Een nieuw dashboard creëren in ZENSIE


Je kunt verschillende dashboard creëren om je data overzichtelijk op een rijtje te zetten. Zo kun je bijvoorbeeld een dashboard creëren dat alle kaslocaties in kaart brengt en een apart dashboard instellen om specifieke variabelen zoals VPD of dauwpunt te monitoren.

Om een nieuw dashboard te creëren:

1. Klik je op het plus icoontje in het menu naast het woord ‘Dashboards’.

2. Voer een naam in voor het nieuwe dashboard en klik op ‘Create’.

3. Je nieuwe dashboard staat klaar om gevuld te worden.

Widgets toevoegen aan ZENSIE dashboards


Om een nieuwe widget toe te voegen aan je dashboard:

 1. Klik je op het (+) plus icoontje rechts onderaan.
 2. Kies een widget type.

Wat is een single value(?) widget?

Single value widgets tonen een enkele waarde van de geselecteerde sensor(en). Je kunt een widget creëren voor een specifieke check, of voor meerdere checks:

Lees hier hoe je een single value widget kunt toevoegen aan je ZENSIE dashboard.

Wat is een chart/visualisatie(?) widget?

Chart widgets bevatten grafieken met meerdere datapunten voor een bepaalde tijdsperiode. Je kunt een chart widget creëren voor een specifieke check, of voor meerdere checks:

Single value widgets toevoegen


Om een single value widget toe te voegen aan je dashboard, dien je eerst een aggregatie methode te selecteren:

– Eén sensor per widget weergeven: creëer een widget voor elke geselecteerde sensor.

– Combineer sensoren en geef een waarde weer: creëer een widget voor meerdere sensoren.

Hierna selecteer je de sensoren die je aan de widget(s) wilt toevoegen en klik je op VOLGENDE:

Je kunt de widget aanpassen door een titel toe te voegen en een tijdsperiode te selecteren. Aan de rechterkant van het scherm zie je een voorbeeld van de widget(s) die worden gecreëerd.

Chart widgets toevoegen


Chart widgets bevatten grafieken met meerdere datapunten voor een geselecteerde tijdsperiode. Allereerst kies je een aggregatie weergave:

– Individuele grafieken: geef individuele grafieken weer voor elke sensor die je hebt geselecteerd.

– Combineer sensoren in een widget: geef data van meerdere sensoren weer in één grafiek.

Hierna selecteer je de sensoren die je aan de widget(s) wil toevoegen en klik je op VOLGENDE:

Uiteindelijk kun je:

– De titel van je widget(s) veranderen.

– De tijdsperiode van de grafiek selecteren. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om data van de afgelopen week weer te geven door te klikken op “Afgelopen 7 dagen”.

– Kies het interval formaat wat de data frequentie aangeeft. Bijvoorbeeld, als je wil zien wat er elk uur gebeurt, selecteer je “per uur”. Of wanneer je de dagelijkse data wil zien, selecteer je “per dag”.

– Kies de statistieken die je zou willen zien (gemiddeldes, minimum, maximum of de som). De standaard selectie is gemiddeldes.

Afbeeldingswidgets toevoegen


De afbeeldingswidget is een handige functie die je in staat stelt om je eigen afbeeldingen te uploaden en je sensoren te taggen. Dit doe je als volgt:

 1. Klik op de (+) plus knop in de rechter onderhoek om een nieuwe widget toe te voegen.
 2. Creëer een afbeeldingswidget.
 3. Klik op SELECTEER AFBEELDING om een afbeelding te uploaden.
 4. Zodra je afbeelding is geüpload kun je op de afbeelding klikken om een sensor toe te voegen.
 5. Selecteer de sensor uit de lijst en klik op VOLGENDE.
 6. De volgende instellingen in vul je naar keuze in: WIDGET TITEL, PERIODE en WIDGET AFMETINGEN en vervolgens klik je op GEREED.
 7. Klik nogmaals op de afbeelding om een andere sensor toe te voegen, of klik op CREËER WIDGET om het proces af te ronden.